سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱
 

درباره اتاق فکر

هدف:

ایجاد بستر و کانون جمع اندیشی ، ایجاد فکر و ایده و ارائه راهکارهای خلاقانه عملی و اجرایی در جهت حل مشکلات  و بهبود فرایندهای موجود سازمان بنادر و دریانوردی

   چشم انداز:

تأسیس کانون علمی و اندیشمند از مدیران و کارشناسان سازمان به منظور توسعه و ارائه راهکارهای خلاقانه عملی و اجرایی جهت حل مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی  و بهبود فرایندها،  از جمله آرمانهای مهم اتاق فکر سازمان می باشد. تحقق این آرمان متعالی در سایه اندیشه کارشناسان سازمان و تجربه مدیران فرهیخته تحقق خواهد یافت

 ◄ تعریف کانون تفکر:

موسسه ، گروه یا شرکتی که جهت پژوهشهای علمی سازماندهی شده است.(لغت نامه وبستر)

موسسه ، سازمان یا گروه پژوهشی است که راهکارها و ایده هایی را درباره یکی از جنبه های استراتژی یا برنامه های آینده  ارائه می دهد.(لغت نامه ویکی پدیا)

  وظایف و کارکرد کانون تفکر:

1-    شناسایی و تعریف مسائل و مشکلات موجود سازمان

2-    تولید یا جمع آوری ایده ها و پیشنهادات خام در جهت حل مسایل

3-    مدیریت ایده ها و تبدیل پیشنهادات خام به سیاستها و برنامه های قابل اجرا

4-    ارزیابی و نقد سیاستها و برنامه های مذکور

5-    برگزاری جلسات هم اندیشی با مدیران و صاحبنظران

6-     بازنگری و یا تدوین دستورالعمل اجرایی و پیشنهاد به مدیریت عالی سازمان

  نقاط قوت:

1-    ایجاد فضای مناسب برای همگرایی بیشتر مدیران و کارشناسان

2-    جذب ایده ها و اندیشه های مناسب جهت ارایه راهکار

3-    کمک به حل خلاقانه مسائل و مشکلات مبتلابه سازمان

4-    ایجاد بستری مناسب جهت انتقال تجربیات به جوانان

5-    پژوهش متمرکز حول مسائل واقعی سازمان بدون درگیری با بروکراسی اداری

6-     ایجاد انگیزه در مشارکت کارشناسان جوان برای حل مشکلات و جلوگیری از روزمره گی

7-    استفاده بهینه از توان کارشناسی نیروی جوان در راستای سیاستهای اصلی سازمان

8-    مدیریت ایده در راستای افزایش توان سازمان

9-    صیانت و حفظ حقوق مالکیت فکری و معنوی کارشناسان