شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/کارگروه های اتاق فکر/کارگروه اموربندری و ترمینالها

گارگروه شماره یک اتاق فکر

با عنایت به سومین جلسه کارگروه در مورخ 11 اسفند 1392 و  مکاتبه الکترونیک مورخ 6 اردیبهشت 1393 ، جناب آقای بهزاد سیف اللهی  به ریاست این کارگروه انتخاب شدند.

اطلاعات و امکانات این کارگروه از طریق ایشان  و نفراتی که به تایید ایشان برای این مهم انتخاب شده باشند، تامین و توسط مدیر سایت به روز خواهد شد.

جلسات کارگروهها از طریق اینترنت و یا از طریق سایت اتاق فکر سازمان صورت می پذیرد.

-------------------------------------------------------------

با عنایت به برگزاری اولین نشست کارگروه بندری در روز چهارشنبه مورخ 10 اردیبهشت 93 خلاصه مباحث و مطالب به شرح ذیل تقدیم میگردد.ضمنا جلسه دوم به روز دوشنبه 22 اردیبهشت ساعت 8:30 سالن جلسات طبقه هفتم سازمان بنادر برگزار خواهد شد.

صورتجلسه 930210 اولین نشست کارگروه بندری اتاق فکرصورتجلسه 930210 اولین نشست کارگروه بندری اتاق فکر