سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱
 

کارگروه شماره دو اتاق فکر

با عنایت به سومین جلسه کارگروه در مورخ 11/12/92 جناب آقای صفری به ریاست این کارگروه انتخاب شدند.

اطلاعات و امکانات این کارگروه از طریق ایشان و نفراتی که به تایید ایشان برای این مهم انتخاب شده باشند، تامین و توسط مدیر سایت به روز خواهد شد.

 

جلسات کارگروهها از طریق اینترنت و یا از طریق سایت اتاق فکر سازمان صورت می پذیرد.