سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱
 

موضوعات اولویت‌دار

موضوعات بعد از زمستان 1392

 

کارگروه بندری :

 

1-      مسئولیت انتخاب پایانه ای که وظیفه ای نگهداری کانتینرهای ورودی به بندر را بر عهده دارد، به شرکت کشتیرانیِ صاحبِ کانتینر و یا نمایندگان قانونی وی با در نظر داشتن و محفوظ بودن حق و حقوق سازمان واگذار شود.

2-     عملیات بارشماری مطابق قانون توسط نمایندگان تحویل دهنده و تحویل گیرنده کالا ( کانتینر ) صورتجلسه و تبادل گردد به نحوی که به هیچ وجه موجب توقف عملیات تخلیه و بارگیری و جلوگیری از خروج کشتی نگردد.

3-     اپراتور اسکله باید پوشش بیمه ای مناسب جهت جبران خسارت به کشتی و کانتینر را داشته باشد .

4-     سازمان بنادر نظارت دقیق و نظامند (حتی الامکان از طریق موسسات رده بندی و کنترل کیفیت) به لحاظ ایمنی، عملیاتی و محیط زیستی بر اپراتور اسکله داشته باشد.

5-     مدیریت بندر در محدوده مناطق پشتیبانی واقع در پشت باراندازها فقط در موارد ایمنی، محیط زیست و بهداشتی نظارت داشته و در تعیین تعرفه های ارائه خدمات، انبارداری حمل و لجستیک نقشی نداشته باشد.

6-     اجازه حضور انجمن های صنفی برای نظارت و رسیدگی به اختلافات فیما بین پایانه داران و شرکتهای فعال در مناطق پشتیبانی داده شود.

 

کارگروه تسهیلات :

نحوه ورود و خروج به بنادر و صدور مجوز مربوطه اعم از مجوزهای دائمی ، موقت ، مهمانان خارجی و خودرو. 

  بررسی شرایط بازگشت شرکت های کشتیرانی.

بررسی چرخه مالی بنادر جهت تسهیل و رفع مشکلات موجود.

 

 

 

موضوعات قبل از زمستان 1392

1-       توجه ویژه به نیروی انسانی و آموزش تکمیلی آنان در مقطع بالاتر توام با بازدیدهای میدانی و انجام کارهای کارگاهی

2-        بکارگیری نیروهای متخصص و لزوم تربیت نیروهای سازمانی از طریق شرکت در دوره های بین المللی

3-       نقد و بررسی چالش ها و تهدیدهای فرا روی سازمان بمنظور چابک سازی فعالیت ها در رسیدن به سند چشم انداز

4-        واگذاری امور به تعاونی پرسنل سازمان و لزوم حمایت سازمانی

5-        تعیین جایگاه نظارتی در واگذاریها

6-        شفاف سازی جایگاههای صف و ستاد در سازمان و تقویت نظارت سازمان بر عملکرد بنادر

7-        تدوین روش و استانداردسازی تعیین و انتخاب مدیران سازمان (تا حد مدیران کل)

8-        شناسایی افراد مستعد و توانمند و خلاق بر اساس معیارهای شایسته سالاری و شایسته بینی

9-        نحوه اداره بنادر با رویکرد اقتصادی ( یا درآمد هزینه ای نمودن بنادری که قابلیت این موضوع را دارند.)

10-    طراحی زون بندی اراضی بنادر در امور سرمایه گذاری و اصلاح زون بندیهای موجود

11-    توان سازمانی و استفاده از تخصص و تجربیات افراد بازنشسته سازمان

12-    روش های ایجاد انگیزه در نیروی انسانی بمنظور پیشبرد اهداف سازمانی و افزایش بهره وری

13-    جایگاه مرجع دریایی کشور (Maritime administrator) و راههای انتقال آن

14-    ساختار و تشکیلات سازمان بنادر بطور عام و بخش حاکمیت بطور خاص

15-    ساماندهی نرم افزارهای موجود سازمان

16-    بازنگری در نحوه خصوصی سازی و ارجاع امور به بخش خصوصی

17-    استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان و بنادر تابعه

18-    نظامهای انگیزشی و بهبود فضای سازمانی

19-   جایگاه حاکمیتی سازمان و راهکارهای تقویت و اجرایی نمودن این جایگاه

20-    مدیریت بنادر بعنوان مراکز و بنگاههای تجاری

21-    سند جامع راهبری دریایی کشور (تدوین و تصویب)

22-    نحوه تعامل اتاق فکر با سایر بخش های سازمانی از جمله نظام پیشنهادات در سازمان

23-    بررسی مسائل مختلف مربوط به نیروی انسانی در راستای ایجاد انگیزه بیشتر، رعایت عدالت، جذب و نگهداری و ...

24-    ساختار بنادر کشور و چگونگی فعالیت تجاری آنها (با بخش خصوصی - تعاونی)

25-    تقویت وابستگی و علاقمندی پرسنل به سازمان و مهم بودن سرنوشت سازمان

26-    نقش نیروی انسانی در سازمان و ارتقاء ایشان بر اساس تدوین سیستم های مصوب

27-    بازنگری جدی سیستم تعرفه گذاری در سازمان بنادر

28-    کاربرد بهینه GIS در تهیه طرح نقشه های بنادر