سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱
 

بانک موضوعی

1-       گسترش دولت الکترونیک و تکمیل زیر ساخت ها جهت استفاده از امضاء الکترونیک در تجارت الکترونیک

2-       شناسایی کانون های توسعه علی الخصوص توسعه هدفمند

3-       نیروی انسانی دریایی و چگونگی تشویق نیروهای ایرانی جهت اشتغال بر روی ناوگان دریایی

4-       بنادر و رقابت آنها با کشورهای حاشیه و منطقه

5-       قوانین و مقررات مورد نیاز در بخش حمل و نقل دریایی

6-       استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع و تعالی سازمانی (EFQM)

7-       حمل و نقل مسافری دریایی - شرکت های کشتیرانی و بنادر مسافری

8-       برنامه ریزی و اجرای ترانزیت و محل کالا از طریق ایران – ترکیه

9-       ساماندهی عملیات تخلیه و بارگیری بصورت یکپارچه

10-   نوسازی ناوگان صنعتی دریایی

11-   چگونگی تعامل با سایر ذینفعان دریایی (خصوصی - تعاونی  - NGO)

12-   چیدمان و تنوع کالا از نقظه نظر منطقه ای در امر تجارت

13-   امور قابل واگذاری و مکانیزمهای توسعه مشارکت بخش غیر دولتی

14-   ارتقاء بهره وری و افزایش بازده سرمایه

15-   پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد در سطوح سازمانی - مدیریتی (واحدها) و پرسنل

16-   توجه ویژه به نیروی انسانی و آموزش تکمیلی آنان در مقطع بالاتر توام با بازدیدهای میدانی و انجام کارهای کارگاهی

17-   نحوه برگرداندن کشتی های از پرچم خارج شده به پرچم ایران

18-   نحوه تعامل اتاق فکر  با سایر بخش های سازمانی از جمله نظام پیشنهادات در سازمان

19-   تعیین جایگاه نظارتی در واگذاریها

20-   جایگاه حاکمیتی سازمان و راهکارهای تقویت و اجرایی نمودن این جایگاه

21-   نقش نیروی انسانی در سازمان و ارتقاء ایشان بر اساس تدوین سیستم های مصوب

22-   بازنگری جدی سیستم تعرفه گذاری در سازمان بنادر

23-   طراحی زون بندی اراضی بنادر در امور سرمایه گذاری و اصلاح زون بندیهای موجود

24-   کاربرد بهینه GIS  در تهیه طرح نقشه های بنادر

25-   ایجاد و فعال نمودن کمیته بررسی و بروزرسانی VTS ، VTM

26-   شفاف سازی جایگاههای صف و ستاد در سازمان و تقویت نظارت سازمان بر عملکرد بنادر

27-   تدوین روش و استانداردسازی تعیین و انتخاب مدیران سازمان (تا حد مدیران کل)

28-   توان سازمانی و استفاده از تخصص و تجربیات افراد بازنشسته سازمان

29-   واگذاری امور به تعاونی پرسنل سازمان و لزوم حمایت سازمانی

30-   بکارگیری نیروهای متخصص و لزوم تربیت نیروهای سازمانی از طریق شرکت در دوره های بین المللی

31-   روش های ایجاد انگیزه در نیروی انسانی بمنظور پیشبرد اهداف سازمانی و افزایش بهره وری

32-   نقد و بررسی چالش ها و تهدیدهای فرا روی سازمان بمنظور چابک سازی فعالیت ها در رسیدن به سند چشم انداز

33-   شناسایی افراد مستعد و توانمند و خلاق بر اساس معیارهای شایسته سالاری و شایسته بینی

34-   افزایش تعداد استان های ساحلی با رویکرد ایجاد ظرفیت بیشتر برای سواحل (توسعه دریا محور)

35-   جایگاه مرجع دریایی کشور (Maritime administrator) و راههای انتقال آن

36-   مدیریت بنادر بعنوان مراکز و بنگاههای تجاری

37-   سند جامع راهبری دریایی کشور (تدوین و تصویب)

38-   ساختار و تشکیلات سازمان بنادر بطور عام و بخش حاکمیت بطور خاص

39-   ممیزی اجباری آیمو از مرجع دریایی فرصت ها  و چالش ها

40-   قانون و مقررات خاص سازمان بنادر و دریانوردی و نحوه بهره گیری از پتانسیل ها و توانمندیهای آن در مسیر اهداف

41-   ماموریت های سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به اقتضائات موجود

42-   فرهنگ سازمانی و اخلاق اداری متناسب با شأن ساختار حاکمیتی موجود

43-   افق چشم انداز سازمان و برش دوره ای مختلف از آن

44-   راههای دستیابی به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت سازمان.

45-   بررسی مسائل مختلف مربوط به نیروی انسانی در راستای ایجاد انگیزه بیشتر، رعایت عدالت، جذب و نگهداری و ...

46-   تعیین تعرفه خدمات مسافری

47-   اخذ سند مالکیت جهت بنادر تازه تاسیس

48-   ساختار بنادر کشور و چگونگی فعالیت تجاری آنها (با بخش خصوصی - تعاونی)

49-   ایجاد ساختار نظام مند تعرفه ای مبتنی بر قانون و مقررات وضع شده

50-   ساماندهی نرم افزارهای موجود سازمان

51-   بازنگری در نحوه خصوصی سازی و ارجاع امور به بخش خصوصی

52-   تقویت وابستگی و علاقمندی پرسنل به سازمان و مهم بودن سرنوشت سازمان

53-   تقویت روحیه خانوار سازمانی

54-   شناسایی کانون های جدید درآمدی در بنادر در راستای اهداف سازمان و با محوریت رضایت مشتری

55-   استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان و بنادر تابعه

56-   دامنه فعالیت های اتاق فکر سازمان و روش انجام آن و ارتباط با بنادر و دستور العمل اداره آن

57-   نحوه تعاملات ملی و بین المللی سازمان

58-   نحوه اداره بنادر با رویکرد اقتصادی ( یا درآمد هزینه ای نمودن بنادری که قابلیت این موضوع را دارند.)

59-   نظامهای انگیزشی و بهبود فضای سازمانی

60-   مکانیزم واگذاری اداره مدیریت واحدها به مدیران مربوطه در قالب تفاهم نامه بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده